Zadzwoń do nas!
+48 660 702 013

Zgłoszenie szkody

Wydarzyło się najgorsze?

Sprawdź jak zgłosić szkodę. Poniżej krótka informacja na temat procesu likwidacji szkody. Postępuj zgodnie z wymienionymi niżej krokami i sprawnie zajmij się zgłoszeniem swojej szkody.

 1. Zbierz dokumentację medyczną

  W chwili wystąpienia urazu należy niezwłocznie udać się do lekarza. Uzyskać dokumentację medyczną opisującą diagnozę, zalecenia oraz opis odniesionych obrażeń. Na podstawie zaleceń lekarza należy podjąć leczenie, zachowując przy tym pełną dokumentację medyczną. Dokumentacja ta powinna obejmować cały przebieg kontuzji/choroby – od protokołu zdarzenia, pierwszą wizytę lekarską, skierowania aż do zakończenia leczenia.

  WAŻNE!

  Wszystkie faktury za leczenie, rehabilitację czy badania diagnostyczne powinny być wystawione imiennie na osobę, której dotyczy zgłoszenie szkody!


 2. Wybierz firmę ubezpieczeniową i zgłoś szkodę przez formularz

  Poniżej znajdziesz przekierowanie do formularzy zgłoszenia szkody w każdym z towarzystw. Należy wybrać odpowiednie towarzystwo i uzupełnić formularz załączając do niego dokumenty medyczne. Dokumenty powinny być przygotowane w formie pdf. Polecamy grupować dokumenty medyczne oraz starannie je opisać aby osoba likwiduąca szkodę nie musiała domyślać się, który dokument czego dotyczy. 

 3. Oczekuj na odpowiedź towarzystwa

  Po zgłoszeniu szkody oczekuj na odpowiedź ze strony towarzystwa, jeżeli nie dostarczysz wszystkich dokumentów towarzystwo może poprosić Cię o ich uzupełnienie.

 

Wybierz towarzystwo ubezpieczeniowe w którym posiadasz ubezpieczenie
Możesz wyszukać ją na naszej stronie bądź rozpoznać po logo.
Najczęstsze pytania i odpowiedzi
 1. W jakim czasie muszę zgłosić szkodę?
  W przypadku ubezpieczenia NNW szkoda może być zgłoszona po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, w niektórych sytuacjach zaleca się jednak, żeby szkoda została zgłoszona w ciągu kilku dni od wydarzenia. Przedawnienie roszczeń z umów ubezpieczenia jest uregulowane w art. 819 § 1 kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że roszczenia przedawniają się z upływem trzech lat.

 2. Jak zgłosić szkodę?
  Szkodę zgłaszamy za pomocą formularza online. Link do formularza znajduje się w zakładce zgłoszenie szkody.

 3. Jakie dokumenty muszę przesłać do zgłoszenia szkody?
  Lista dokumentów, które mogą pomóc przy zgłoszeniu szkody znajdują się TUTAJ.

 4. Ile wyniesie odszkodowanie?
  Kwota odszkodowania uzależniona jest od sumy ubezpieczenia. Przykładowo, jeśli suma ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku wynosi 50 000 zł, to za każdy 1% orzeczonego trwałego uszczerbku zostanie wypłacone 500 zł. Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji czy wypłata z tytułu czasowej niezdolności do uprawiania sportu następuje maksymalnie do górnej granicy sumy ubezpieczenia.

 5. W jaki sposób zostanie wypłacone świadczenie?
  Najczęściej świadczenie wypłacane jest na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu szkody.

Zaufalinam

SPORTOWCY
KLUBY SPORTOWE