Zadzwoń do nas!
+48 660 702 013

Pozostałe dyscypliny

Jesteś zawodowym sportowcem, więc ryzyko kontuzji wpisane jest w Twoją pracę. Chcąc chronić się przed następstawami nieszczęśliwych wypadków czy chorób układy ruchu warto pomyśleć o odpowiednim ubezpieczeniu. 

Pomagamy zawodnikom dobrać odpowiednie do ich potrzeb ubezpieczenie sportowe. W trakcie analizy wspólnie określimy gdzie czekają na Ciebie największe ryzyka i jak powinno zostać zbudowana Twoja polisa.

Zakres Twojego ubezpieczenia może obejmować:

 • świadczenie z tytułu śmierci,
 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do uprawiania sportu,
 • świadczenie z tytułu trawłej niezdolności do uprawiania sportu,
 • świadczenie z tytułu rezygancji z wyjazdu/imprezy sportowej,
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • ryczałt za operację,
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP,
 • świadczenie za leczenie uciążliwe,
 • następstwa zawału serca i udaru mózgu
 • usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP – zakres podstawowy

Dodatkowo ubezpieczenie warto rozszerzyć o następstwa chorób układu mięśniowo-szkieletowego. 

Jeżeli chcesz sprawdzić jak może wyglądać Twoja nowa polisa sportowa napisz do nas! 

Zaufalinam

SPORTOWCY
KLUBY SPORTOWE