Zadzwoń do nas!
+48 660 702 013

Kluby sportowe

Każdy z klubów sportowych ma obowiązek ubezpieczenia wszystkich członków ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Należy pamiętać, że dodanie do ubezpieczenie refundacji kosztów leczenia i rehabilitacji to nie tylko zabezpieczenie zawodników to także narzędzie do budowania zaufania oraz relacji z zawodnikiem. Odpowiedni zakres i sumy ubezpieczenia pozwalają zawodnikowi udać się do dobrego specjalisty, korzystać z pomocy świetnego rehabilitanta, wykonać kompleksowe badania czy poddać się koniecznemu zabiegowi nie czekając długich miesięcy na termin z NFZ. To wszystko przekłada się na szybszy powrót zawodnika do pełnej dyspozycji - coś na czym zależy zarówno klubowi jak i zawodnikowi.

1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz zawodnik kadry narodowej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na klubie sportowym będącym członkiem polskiego związku sportowego, a w przypadku zawodnika kadry narodowej — na polskim związku sportowym.

Ustawa o sporcie, art. 38

Co można ubezpieczyć?
W ramach współpracy z Klubami oferujemy ubezpieczenia:

Grupowe ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadku oraz kosztów leczenia i rehabilitacji to najważniejsze ubezpieczenie skierowane do klubów sportowych. Obowiązek tej polisy reguluje zarówno ustawa jak i wytyczne wszystkich lig zawodowych. Skontaktuj się z nami a my przygotujemy odpowiednią ofertę ubezpieczenia dla Twoich zawodników.

Ubezpieczenie kontraktu sportowego

Jest to świetne narzędzie do minimalizowania ryzyka wypłaty wynagrodzenia dla niezdolnego do gry zawodnika. Ubezpieczamy również kontrakty obcokrajowców. W trakcie naszej współpracy z klubami widzimy rosnące zainteresowanie ubezpieczeniem kontraktu sportowego - skontaktuj się z nami i zadbaj o bezpieczeństwo płynności finansowej Klubu.

Ubezpieczenie OC klubu

Jedno z obowiązkowych ubezpieczeń w procesach licencyjnych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczy prowadzonej działalności statutowej oraz posiadanego mienia. Ubezpieczenie za dodatkową składkę może zostać rozszerzone o odpowiedzialność cywilną najemcy czy organizatora imprez, które nie spełniają kryteriów imprez masowych.

OC organizatora imprez masowych

Zgodnie z artykułem 53. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, obowiązek wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ciąży na organizatorach imprez masowych, które mają charakter odpłatny. Ubezpieczenie powinno obejmować szkody wyrządzone uczestnikom. W hali sportowej impreza masowa zaczyna się od 300 osób a w przypadku imprez na stadionie od 1000.

Ubezpieczenie NNW dla klubów sportowych

Grupowe ubezpieczenie NNW dla klubów sportowych zrzeszających młodzież to jeden z naszych najnowszych projektów.

Wspólnie z towarzystwem ubezpieczeniowym Wiener przygotowaliśmy program skierowany do klubów, które w swoich strukturach zrzeszają młodzież do 19 roku życia.

Oferta skierowana jest do dziecięcych oraz młodzieżowych klubów sportowych trenujące wszystkie dyscypliny sportu z wyłączeniem sportów wysokiego ryzyka. Co ważne kluby sportów walki również mogą skorzystać z naszego programu!

Ubezpieczenie działa na terenie całego świata w trakcie uprawiania sportu w ramach przynależności do Klubu np. zajęcia, zawody, mecz oraz podczas drogi do i z miejsca uprawiania sportu. Dla klubów, które chcą zaangażować rodziców w opłacenie składki istnieje możliwość rozszerzenie polisy o ochronę całodobową.

Cieszy nas duże zainteresowanie naszą ofertą. Zdecydowanie najczęściej wybieranym pakietem jest pakiet podstawowy ze składką 28 zł za osobę w skali roku.

 • Bezimienna forma zawarcia polisy
 • Minimum formalności
 • Wygodny zakup polisy online!
 • Możliwość ubezpieczenia zawodników do 19 roku życia
 • Refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji już za składkę 28 zł / osoba.
Zapoznaj się z ofertą - zawodnicy do 19 r. życia
  Wariant I Wariant II Wariant III
Śmierć na wskutek NW* 5.000 zł 5.000 zł 10.000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW* 5.000 zł 5.000 zł 10.000 zł
Złamanie kości 5.000 zł 5.000 zł 10.000 zł
Zwrot kosztów leczenia - następstwa NW* x 2.500 zł 4.000 zł
Zwrot kosztów rehabilitacji - wskutek NW* x 1.000 zł 2.000 zł
Wstrząśnienie mózgu z potwierdzoną niepamięcią lub utratą przytomności bez hospitalizacji 50 zł 50 zł 100 zł
Wstrząśnienie mózgu - hospitalizacja 1-2 dni 100 zł 100 zł 200 zł
Wstrząśnienie mózgu - hospitalizacja powyżej 2 dni 200 zł 200 zł 400 zł
Stłuczenie mózgu 500 zł 500 zł 1.000 zł
Zadośćuczynienie za doznany ból - wskutek NW* x x 200 zł
Zakup przedmiotów ortopedycznych 1.500 zł 1.250 zł 3.000 zł

Składka roczna za osobę

12 zł

28 zł

52 zł

*NW - nieszczęśliwy wypadek

Jak wykupić ubezpieczenie?
Postępuj zgodnie z instrukcją opisaną poniżej a ubezpieczysz klub w 4 prostych krokach

KROK

Pobierz i wypełnij wniosek o ubezpieczenie Klubu

KROK

Wyślij uzupełniony wniosek na biuro@safesport.pl

KROK

Otrzymasz polisę na wskazany przez Ciebie adres e-mail

KROK

Odeślij skan podpisanego wniosku mailem i w ciągu 14 dni opłać składkę

Najczęstsze pytania i odpowiedzi
 1. Czy mogę ubezpieczyć drużynę w formie bezimiennej?
  W większości przypadków tak. Zależy to jednak od liczebności grupy, wysokości sum ubezpieczenia za poszczególne świadczenia oraz towarzystwa w którym przygotowana zostanie oferta.

 2. Czy w trakcie trwania polisy mogę dodać lub zmienić zawodnika do ubezpieczenia?
  Tak, oczywiście istnieje taka możliwość. Zmiana dokonywana jest na podstawie aneksu, za dodatkowego zawodnika należy opłacić składkę, która zostanie wyliczona na podstawie dni, które pozostały do końca trwania polisy.

 3. Kto otrzyma świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do gry zawodnika?
  To gdzie trafi świadczenie jest uzależnione od decyzji Klubu. Wypłata z tytułu czasowej niezdolności do gry zawodnika, może być wypłacone na konto Klubu lub trafić bezpośrednio do Zawodnika.

Zaufalinam

SPORTOWCY
KLUBY SPORTOWE