Zadzwoń do nas!
+48 660 702 013

Kluby sportowe

Każdy z klubów sportowych ma obowiązek ubezpieczenia wszystkich członków ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Należy pamiętać, że dodanie do ubezpieczenie refundacji kosztów leczenia i rehabilitacji to nie tylko zabezpieczenie zawodników to także narzędzie do budowania zaufania oraz relacji z zawodnikiem. Odpowiedni zakres i sumy ubezpieczenia pozwalają zawodnikowi udać się do dobrego specjalisty, korzystać z pomocy świetnego rehabilitanta, wykonać kompleksowe badania czy poddać się koniecznemu zabiegowi nie czekając długich miesięcy na termin z NFZ. To wszystko przekłada się na szybszy powrót zawodnika do pełnej dyspozycji - coś na czym zależy zarówno klubowi jak i zawodnikowi.

1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz zawodnik kadry narodowej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na klubie sportowym będącym członkiem polskiego związku sportowego, a w przypadku zawodnika kadry narodowej — na polskim związku sportowym.

Ustawa o sporcie, art. 38

 

Co można ubezpieczyć?
W ramach współpracy z Klubami oferujemy ubezpieczenia:

Grupowe ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadku oraz kosztów leczenia i rehabilitacji to najważniejsze ubezpieczenie skierowane do klubów sportowych. Obowiązek tej polisy reguluje zarówno ustawa jak i wytyczne wszystkich lig zawodowych. Skontaktuj się z nami a my przygotujemy odpowiednią ofertę ubezpieczenia dla Twoich zawodników.

Ubezpieczenie kontraktu sportowego

Jest to świetne narzędzie do minimalizowania ryzyka wypłaty wynagrodzenia dla niezdolnego do gry zawodnika. Ubezpieczamy również kontrakty obcokrajowców. W trakcie naszej współpracy z klubami widzimy rosnące zainteresowanie ubezpieczeniem kontraktu sportowego - skontaktuj się z nami i zadbaj o bezpieczeństwo płynności finansowej Klubu.

Ubezpieczenie OC klubu

Jedno z obowiązkowych ubezpieczeń w procesach licencyjnych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczy prowadzonej działalności statutowej oraz posiadanego mienia. Ubezpieczenie za dodatkową składkę może zostać rozszerzone o odpowiedzialność cywilną najemcy czy organizatora imprez, które nie spełniają kryteriów imprez masowych.

OC organizatora imprez masowych

Zgodnie z artykułem 53. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, obowiązek wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ciąży na organizatorach imprez masowych, które mają charakter odpłatny. Ubezpieczenie powinno obejmować szkody wyrządzone uczestnikom. W hali sportowej impreza masowa zaczyna się od 300 osób a w przypadku imprez na stadionie od 1000.

Chcesz otrzymać ofertę? Wypełnij i wyślij krótki formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i przygotujemy
odpowiednią ofertę ubezpieczenia.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi
  1. Czy mogę ubezpieczyć drużynę w formie bezimiennej?
    W większości przypadków tak. Zależy to jednak od liczebności grupy, wysokości sum ubezpieczenia za poszczególne świadczenia oraz towarzystwa w którym przygotowana zostanie oferta.

  2. Czy w trakcie trwania polisy mogę dodać lub zmienić zawodnika do ubezpieczenia?
    Tak, oczywiście istnieje taka możliwość. Zmiana dokonywana jest na podstawie aneksu, za dodatkowego zawodnika należy opłacić składkę, która zostanie wyliczona na podstawie dni, które pozostały do końca trwania polisy.

  3. Kto otrzyma świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do gry zawodnika?
    To gdzie trafi świadczenie jest uzależnione od decyzji Klubu. Wypłata z tytułu czasowej niezdolności do gry zawodnika, może być wypłacone na konto Klubu lub trafić bezpośrednio do Zawodnika.

Zaufalinam

SPORTOWCY
KLUBY SPORTOWE