Zadzwoń do nas!
+48 660 702 013

Piłkarze

Ubezpieczenie sportowe dla piłkarzy

Pomagamy zawodowym piłkarzom i piłkarkom dobrać odpowiednie do ich potrzeb ubezpieczenie sportowe. W trakcie analizy potrzeb wspólnie określimy gdzie czekają na Ciebie największe ryzyka i jak powinno zostać zbudowane Twoje ubezpieczenie.

Zakres Twojego ubezpieczenia może obejmować:

  • świadczenie z tytułu śmierci,
  • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do uprawiania sportu,
  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
  • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP,
  • świadczenie za leczenie uciążliwe,
  • następstwa zawału serca i udaru mózgu
  • usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP – zakres podstawowy

Dodatkowo ubezpieczenie warto rozszerzyć o następstwa chorób układu mięśniowo-szkieletowego. 

Zaufalinam

SPORTOWCY
KLUBY SPORTOWE